Dijital Dönüşüm

İzmir Kalkınma Ajansının 2021 yılı itibarıyla başlatmış olduğu ve 4 yıllık bir operasyonel program çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan İzmir Kaynak Verimliliği Programı kapsamında dijital dönüşüm konusu ayrı bir bileşen olarak ele alınmaktadır. Bu alanda Ajansımız tarafından bölgedeki aktörler ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde İzmir’de bir dijital dönüşüm merkezin kurulmasının hem firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik uzmanlık desteğini sağlayabileceği hem de firmaların bu konudaki farkındalık düzeylerinin artırılmasına katkı vereceği görülmüştür. İzmir Dijital Dönüşüm Merkezinin kurulumuna yönelik olarak hazırlanacak yol haritası ile ilgili çalışmalarda Avrupa ölçeğinde en iyi uygulama örneği olan Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi ile iş birliği yapılmaktadır. Merkezin, İzmir sanayisinin ihtiyaçlarına hitap edebilmesi ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir kurumsal kapasiteye sahip olabilmesi için sanayiciler, teknoloji firmaları ve üniversiteler ile saha çalışmaları yürütülmektedir.