İZMİR KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROGRAMI

Ajansımızın geçmiş dönemde kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm alanlarında bölgedeki paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalarla, 2021-2024 dönemini kapsayacak 4 yıllık operasyonel bir program çerçevesinde ele alarak, bu alanlarda bölgenin mevcut kapasitesinin geliştirilmesi ve Program kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde bir Kaynak Verimliliği Merkezi’nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

 

Kaynak Verimliliği Merkezi ile bölgede başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir üretim, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına teknik destek ve danışmanlık sağlanacak. Bölgede olmayan laboratuvar altyapısı ve ekipmanı ortak kullanım amacıyla bulunduracak Merkez, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç ve sorunların tespitinde ve çözümünde ilgilileri bilgi ve finansman kaynağıyla buluşturacak şekilde tasarlanacak.

 

İzmir Kaynak Verimliliği Programı Bileşenleri:

Endüstriyel Simbiyoz Bileşeni kapsamında İzmir’de atık, yan ürün, enerji, teknoloji olmak üzere her tür kaynağın ortak kullanımına yönelik olarak işletmeleri bir araya getirecek, işletmeler arasında işbirlikleri oluşturacak İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelinin hayata geçirilmesi hedeflendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen program bu alanda oluşturulmuş ilk bölgesel iş birliği programı oldu.

 

Dijital Dönüşüm Bileşeni kapsamında, Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi iş birliği içerisinde, bölgedeki firmaların dijitalleşme düzeylerinin analizi ve geliştirilmesi, bu konuda bölgesel kapasitenin artırılmasına yönelik pilot faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflendi.