Author: mehmet

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla bir uzman havuzu oluşturulması için çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrı ile proje kapsamında endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin uygulanabilirliğini desteklemek ve bu alanda teknik ve deneyimsel...