İzmir Bölgesi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Akademisyenlere ve Araştırmacılara Yönelik Uzman Havuzu Oluşturmak İçin Çağrıya Çıktı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla bir uzman havuzu oluşturulması için çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile proje kapsamında endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin uygulanabilirliğini desteklemek ve bu alanda teknik ve deneyimsel birikimleri ile projeye kısa ya da uzun vadeli destek verebilecek, rehberlik ve mentörlük hizmeti sağlayabilecek nitelikli akademisyenlerden ve araştırmacılardan oluşan bir uzman havuzu yaratılması hedeflenmektedir.

Çağrı 31 Aralık 2022 tarihine kadar açık olacaktır. Başvuru sahibinin endüstriyel simbiyoz konusunda bilgi ve deneyime sahip olması beklenmektedir. Tüm başvuruların İngilizce olarak yapılması beklenmektedir.

Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak ve başvurmak için tıklayınız.